• Användbara länkar 1
    Lämna över pappersarbetet och sifferexercisen till oss
  • Användbara länkar 2
    Få tid över till annat!

Användbara länkar

Myndigheter

www.skatteverket.se
Statlig myndighet för frågor inom skatteförvaltningens hela område.

www.prv.se
Statlig myndighet som ansvarar för patent, designskydd och varumärkesskydd.

www.bolagsverket.se
Statlig myndighet där man bland annat kan registrera företag och föreningar samt skicka in årsredovisningar.

Branschorganisationer

www.srfkonsult.se
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund – branschorganisation för redovisningskonsulter

www.far.se
Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare.

Övrigt

www.riksbank.se
Sveriges riksbank. Information om bland annat räntor och valutakurser.

Lagolas ekonomikonsulter

Kyrkogatan 30 | 411 15, Göteborg
Lars Göran Lasses, redovisningsekonom | 0303-365885, 0761-141546
David Fredlund, civilekonom | 0704-718236
Org. nr: 556869-2775