• Tjänster 1
    Vi erbjuder allt från löpande bokföring till fakturering och deklaration
  • Tjänster 2
    Tillsammans skräddarsyr vi en lösning för dina behov

Bokslut och årsredovisning

Vid räkenskapsårets slut skall räkenskaperna sammanställas. Hur sammanställning ska se ut regleras i huvudsak av bokföringslagen och årsredovisningslagen. Årsbokslutet består av resultaträkning, balansräkning och noter. Årsredovisningen innehåller även en förvaltningsberättelse.

Lagolas ekonomikonsulter

Kyrkogatan 30 | 411 15, Göteborg
Lars Göran Lasses, redovisningsekonom | 0303-365885, 0761-141546
David Fredlund, civilekonom | 0704-718236
Org. nr: 556869-2775