• Tjänster 1
    Vi erbjuder allt från löpande bokföring till fakturering och deklaration
  • Tjänster 2
    Tillsammans skräddarsyr vi en lösning för dina behov

Deklaration

Varje år ska företaget lämna in deklaration till Skatteverket. I företagets inkomstdeklaration redovisas hur mycket ditt företag tjänat och hur mycket som betalats in i skatt under året, så att Skatteverket kan fastställa den slutliga skatten. Företagets inkomstdeklaration bygger på bokslutet, men en rad olika skattemässiga justeringar behöver göras för att deklarationen ska bli rätt. Även områden som inventarier, fastigheter och periodiseringsfonder ska avspeglas korrekt i deklarationen.

Lagolas ekonomikonsulter

Kyrkogatan 30 | 411 15, Göteborg
Lars Göran Lasses, redovisningsekonom | 0303-365885, 0761-141546
David Fredlund, civilekonom | 0704-718236
Org. nr: 556869-2775