• Tjänster 1
    Vi erbjuder allt från löpande bokföring till fakturering och deklaration
  • Tjänster 2
    Tillsammans skräddarsyr vi en lösning för dina behov

Digital fakturahantering

Att konvertera pappersfakturor till digitala fakturor, eller att ta emot digitala fakturor direkt, kan ge besparingar och ökad effektivitet. Elektronisk attestering och kontering kan ske oavsett var man befinner sig fysiskt, vilket i vissa organisationer är av stort värde.

Lagolas ekonomikonsulter

Kyrkogatan 30 | 411 15, Göteborg
Lars Göran Lasses, redovisningsekonom | 0303-365885, 0761-141546
David Fredlund, civilekonom | 0704-718236
Org. nr: 556869-2775