• Tjänster 1
    Vi erbjuder allt från löpande bokföring till fakturering och deklaration
  • Tjänster 2
    Tillsammans skräddarsyr vi en lösning för dina behov

Fakturering

Kundfaktureringen är ditt verktyg för att få in pengar till din verksamhet. Har du inga kunder att fakturera kommer heller inga pengar in så att du kan betala dina leverantörer och anställda. Men lika viktigt som att ha kunder är det att ha bra rutiner för att fakturera sina kunder. Vi hjälper dig med faktureringen, ser till att dina fakturor uppfyller lagstadgade krav (ja, det finns faktiskt en lagstiftning som styr vad en faktura ska innehålla) och bevakar att betalningen kommer in i tid. Vill du själv skriva och skicka dina fakturor kan ditt system integreras med vårt så att alla uppgifter från din fakturering går direkt in i bokföringen hos oss.

Lagolas ekonomikonsulter

Kyrkogatan 30 | 411 15, Göteborg
Lars Göran Lasses, redovisningsekonom | 0303-365885, 0761-141546
David Fredlund, civilekonom | 0704-718236
Org. nr: 556869-2775