• Tjänster 1
    Vi erbjuder allt från löpande bokföring till fakturering och deklaration
  • Tjänster 2
    Tillsammans skräddarsyr vi en lösning för dina behov

Löpande bokföring

Basen i all redovisning är den löpande bokföringen. Alla transaktioner som görs i ditt företag registreras. Förr – innan IT-teknologin hade gjort sitt intåg gjorde man bokföringen i stora böcker. Grunden var dagboken och huvudboken. Till detta hade man också kund- och leverantörsreskontra. Det manuella systemet innebar att man måste skriva samma transaktioner på flera ställen. Det var ett mycket tidsödande arbete. Idag gör vi naturligtvis allt sådant på datorer och det räcker att registrera uppgifterna en gång för att vi sedan ska kunna titta på verifikationer, huvudbok, kontoanalys etc.

Lagolas ekonomikonsulter

Kyrkogatan 30 | 411 15, Göteborg
Lars Göran Lasses, redovisningsekonom | 0303-365885, 0761-141546
David Fredlund, civilekonom | 0704-718236
Org. nr: 556869-2775