• Tjänster 1
    Vi erbjuder allt från löpande bokföring till fakturering och deklaration
  • Tjänster 2
    Tillsammans skräddarsyr vi en lösning för dina behov

Reskontrahantering

Reskontran är en sidoordnad bokföring som används för att bevaka en särskild kund, en leverantör, en anställds lön etc. Namnen man använder blir då Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Lönereskontra och så vidare. Reskontran kan ses som ett register där till exempel registret Kundreskontra innehåller alla nödvändiga uppgifter om varje kund, normalt i bokstavsordning.

Att upprätta reskontror är inget som lagen föreskriver. Det är upp till ett företag själv att bestämma hur man på ett effektivt sätt kan hålla kontroll på olika ekonomiska förehavanden.

Lagolas ekonomikonsulter

Kyrkogatan 30 | 411 15, Göteborg
Lars Göran Lasses, redovisningsekonom | 0303-365885, 0761-141546
David Fredlund, civilekonom | 0704-718236
Org. nr: 556869-2775